Для бюджетних установ та організацій, релігійних організацій, промислових та інших споживачів, що не є побутовими
(з 01 грудня 2020 р.)
Ціна за 1000 м³ природного газу з урахуванням торгової надбавки постачальника та вартості послуг транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу ТОВ “Оператор ГТС України” Тариф без ПДВ за 1000 м3 Тариф з ПДВ за 1000 м3
6 000 7 200

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМИ!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» нагадує Споживачам природного газу, які не є побутовими, що відповідно до Розділу VІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №2496 від 30.09.2015 р. (далі — Правила постачання природного газу), споживачем здійснюється відшкодування збитків постачальнику в наступних випадках: 1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період; 2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою: В = (Vф – Vп) x Ц х K,
де: об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;
Vп підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц ціна природного газу за договором постачання природного газу;
K коефіцієнт, який визначається постачальником та становить 0,5.
Враховуючи викладене, звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання та виконання умов договору постачання природного газу та вимог Правил постачання природного газу щодо підтвердження обсягів природного газу на відповідний розрахунковий період та своєчасного коригування планових обсягів. В іншому випадку Товариство буде вимушене вимагати від споживача відшкодування завданих збитків.