Ціна за 1000 м³ природного газу з урахуванням торгової надбавки постачальника та вартості послуг транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу ТОВ “Оператор ГТС України” Тариф без ПДВ за 1000 м3 Тариф з ПДВ за 1000 м3
3 826,8000 4 592,1600

 

ДО УВАГИ СПОЖИВАЧІВ, ЩО НЕ Є ПОБУТОВИМИ!

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонрегіонгаз» нагадує Споживачам природного газу, які не є побутовими, що відповідно до Розділу VІ Правил постачання природного газу, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, №2496 від 30.09.2015 р. (далі — Правила постачання природного газу), споживачем здійснюється відшкодування збитків постачальнику в наступних випадках:

1) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) споживання природного газу, що закуплений постачальником за договором постачання природного газу, буде менший від підтвердженого обсягу природного газу (за умови, що підтверджений обсяг відповідав замовленому споживачем), постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від вартості недовикористаного обсягу газу за звітний період;

2) якщо за підсумками розрахункового періоду фактичний об’єм (обсяг) постачання природного газу споживачу його постачальником буде перевищувати підтверджений обсяг природного газу на цей період, постачальник має право вимагати від споживача відшкодування збитків за перевищення об’єму (обсягу) природного газу, що розраховується за формулою:
В = (Vф – Vп) x Ц х K,

де: об’єм (обсяг) природного газу, який фактично поставлений постачальником споживачу протягом розрахункового періоду за договором на постачання природного газу;
Vп підтверджений обсяг природного газу на розрахунковий період;
Ц ціна природного газу за договором постачання природного газу;
K коефіцієнт, який визначається постачальником та становить 0,5.

Враховуючи викладене, звертаємо увагу на необхідність неухильного дотримання та виконання умов договору постачання природного газу та вимог Правил постачання природного газу щодо підтвердження обсягів природного газу на відповідний розрахунковий період та своєчасного коригування планових обсягів. В іншому випадку Товариство буде вимушене вимагати від споживача відшкодування завданих збитків.

Тарифи Тариф без ПДВ за 1000 м3 Тариф з ПДВ за 1000 м3
Природний газ НАК “Нафтогаз України” 2 142,2800 2 570,7360
Торгівельна націнка постачальника природного газу із спеціальними обов’язками 53,5570 64,2684
Тариф на послуги транспортування природного газу для внутрішніх точок входу і точок виходу ТОВ “Оператор ГТС України” 124,1600 148,9920
Кінцева ціна за 1000 м3 2 319,9970 2 783,9964

До уваги споживачів, що не є побутовими, постачання яким здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу на підставі статті 11 Закону України «Про ринок природного газу»

Відповідно до постанови №2081 від 07 жовтня 2019 року «Про внесенная змін до Правил постачання природного газу» ТОВ «Херсонрегіонгаз» не застосовує до споживачів, що не є побутовими, постачання яким здійснюється в рамках виконання спеціальних обов’язків, покладених Кабінетом Міністрів України на суб’єктів ринку природного газу на підставі статті 11 Закону України «Про ринок природного газу», відповідальність, передбачену підпунктами 1, 2 п. 1 Розділу VІ Правил Постачання природного газу за перевищення або недовикористання підтвердженого обсягу природного газу в розрахунковому періоді.