Права та обов’язки оператора газорозподільної системи

Права та обов’язки оператора газорозподільної системи встановлені розділом VII Типового договору розподілу природного газу (затвердженого постановою НКРЕКП від 30.09.2015 № 2498, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за № 1384/27829), (далі – Договір):

Оператор ГРМ має право:

отримувати від споживача оплату за  договором розподілу;

не здійснювати фактичний розподіл природного газу споживачу або обмежити його чи припинити у порядку та на підставах, передбачених цим договором розподілу;

безперешкодного та безкоштовного доступу на територію та земельну ділянку споживача, де розташована газорозподільна система, та/або газове обладнання споживача, та/або комерційний вузол обліку, для виконання службових обов’язків, передбачених законодавством;

перевіряти роботу комерційного вузла обліку (лічильника газу), у тому числі встановленого на об’єкті споживача, у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

вимагати від споживача підписання акта розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності;

встановлювати на комерційному вузлі обліку (лічильнику газу) засоби дистанційної передачі даних та/або дублюючі чи контрольні засоби вимірювальної техніки, якщо такі заходи здійснюються за рахунок та силами Оператора ГРМ;

інші права, передбачені чинним законодавством.

Оператор ГРМ зобов’язується:

розміщувати на сайті чинні тарифи за послуги з розподілу природного газу та поточну редакцію тексту договору розподілу і Кодексу газорозподільних систем, а у разі внесення до договору розподілу в установленому законодавством порядку відповідних змін своєчасно їх публікувати в офіційних друкованих виданнях, які публікуються на території його ліцензованої діяльності;

забезпечити можливість цілодобового доступу споживача до газорозподільної системи в межах величини приєднаної потужності його об’єкта та передачу належних споживачу об’ємів (обсягів) природного газу з дотриманням належного рівня надійності, безпеки, якості та величини його тиску за умови дотримання споживачем вимог договору розподілу;

забезпечити належну організацію та функціонування особистого кабінету споживача;

забезпечити належний рівень комерційного обліку природного газу по споживачу, у тому числі формування загального об’єму та обсягу розподілу (споживання) природного газу споживачу за відповідний період;

дотримуватись встановлених вимог Кодексу газорозподільних систем щодо приладового обліку, якщо комерційний вузол обліку (лічильник газу) за договором розподілу буде належати Оператору ГРМ;

за письмовою вимогою споживача безкоштовно надати йому завірену письмову форму  договору розподілу протягом десяти днів з дня надання Оператору ГРМ такої вимоги;

проводити на вимогу споживача перевірку роботи комерційного вузла обліку (лічильника газу) у порядку, визначеному Кодексом газорозподільних систем;

здійснювати перерахунок об’ємів (обсягів) розподіленого природного газу по об’єкту споживача відповідно до вимог Кодексу газорозподільних систем та сплачувати компенсацію споживачу у разі невідповідності якості природного газу на межі балансової належності об’єкта споживача параметрам, визначеним Кодексом газорозподільних систем;

дотримуватись інших вимог договору розподілу та Кодексу газорозподільних систем.