Права та обов’язки оператора газотранспортної системи

Права та обов’язки оператора газотранспортної системи встановлені відповідно до статті 22 Закону України «Про ринок природного газу», та Типовим договором транспортування природного газу, затвердженим постановою НКРЕКП від 30.09.2015 №2497, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.11.2015 за  №1383/27828:

Оператор ГТС має право:

своєчасно отримувати від замовника плату за надані послуги;

на безперешкодний та безкоштовний доступ на територію та земельну ділянку замовника, де розташоване його газове обладнання та/або комерційний вузол обліку газу, для виконання своїх обов’язків, передбачених Кодексом ГТС та чинним законодавством;

обмежувати або припиняти транспортування природного газу у випадках, передбачених  договором транспортування та Кодексом ГТС;

отримувати оперативну інформацію від замовника на запит своєї диспетчерської служби;

стягувати із замовника додаткову плату у разі перевищення розміру договірної потужності та/або за недотримання вимог щодо якості газу, який передається ним в газотранспортну систему, в порядку, визначеному договором транспортування;

користуватися іншими правами, передбаченими чинним законодавством України, для забезпечення належного надання послуг.

Оператор ГТС зобов’язаний:

своєчасно надавати послуги належної якості;

розміщувати на своєму веб-сайті чинні тарифи, вартість послуг балансування, Типовий договір транспортування природного газу і Кодекс газотранспортної системи (Кодекс ГТС);

приймати номінації та реномінації, а також заявки на розподіл потужності від Замовника відповідно до умов, встановлених Кодексом ГТС;

забезпечувати належну організацію та функціонування своєї диспетчерської служби;

оприлюднювати інформацію, що стосується прав замовника на розподіл потужності, впровадження системних обмежень у випадку аварій та перебоїв у функціонуванні газотранспортної системи, та іншу інформацію, що передбачена Кодексом ГТС;

виконувати інші обов’язки, визначені чинним законодавством України;

повідомляти замовника про зміну умов, які стали підставою для укладення  договору транспортування;

здійснити додаткову оплату замовнику у разі недотримання параметрів якості природного газу, який передається ним в точках виходу з газотранспортної системи, в порядку, визначеному  договором транспортування.